BUILDING INFORMATION

Investor: Công ty TNHH BV Phụ Nữ Trẻ Em Mẫu Nhi

Location: Phường Định Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Project scale: Diện tích 11,623 m2; Chiều cao 52m

Construction package: Xây dựng và M&E

Total: 4.084.000 USD

Time: Dự kiến từ tháng 06/2014 đến tháng 10/2015

National: Việt Nam