BUILDING INFORMATION

Investor:

Location: Ấp Tân Hòa, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Project scale: Nhà kho

Construction package: Xây dựng và M&E

Total:

Time:

National: Việt Nam