KHO NGOẠI QUAN ARECO (TBS)
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty Cổ Phần Địa Ốc ARECO
Địa điểm:
Xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Bình Dương
Quy mô dự án:
Diện tích 198.000 m2
Gói thầu thi công:
Xây dựng
Tổng giá trị gói thầu:
7.578.000 USD
Thời gian thi công:
Tháng 02/2008 đến tháng 12/2012
Quốc gia:
Việt Nam
Hình ảnh

-->