PUMA VIETNAM
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Worldcat Vietnam
Địa điểm:
Lô E.01 đường Trung Tâm, KCN Long Hậu, h. Cần Giuôc, Long An
Quy mô dự án:
Tổng diện tích 30.000 m2; Chiều cao 19m
Gói thầu thi công:
Xây dựng và M&E
Tổng giá trị gói thầu:
10.301.250 USd
Thời gian thi công:
Tháng 08/2008 đến tháng 09/2009
Quốc gia:
Đức
Hình ảnh

-->