KHO NGOẠI QUAN NAM TÂN UYÊN - GĐ3 (KHO 2 LÔ V)
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần Logistics U&I
Địa điểm:
KCN Nam Tân Uyên, TX.Tân Uyên, Bình Dương
Quy mô dự án:
Nhà kho, bãi Container và các hạng mục phị khác
Gói thầu thi công:
Xây dựng và M&E
Tổng giá trị gói thầu:
2.358.000 USD
Thời gian thi công:
Dự kiến từ tháng 8/2015 đến tháng 2/2016
Quốc gia:
VN
Hình ảnh

-->