APL INTERNATIONAL INCORPORATED LIMITED
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH APL International Incorporated
Địa điểm:
Lô 5, KCN Gò Dầu, Đồng Nai
Quy mô dự án:
Gói thầu thi công:
Tổng giá trị gói thầu:
Thời gian thi công:
Tháng 08/2003 đến tháng 04/2004
Quốc gia:
Malaysia
Hình ảnh

-->