NHÀ XƯỞNG THOMAS CAREY
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty Cổ Phần Thomas Carey
Địa điểm:
Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Quy mô dự án:
Gói thầu thi công:
Xây dựng và M&E
Tổng giá trị gói thầu:
5.000.000 USD
Thời gian thi công:
Dự kiến từ tháng 06/2015 đến tháng 02/2016
Quốc gia:
Anh
Hình ảnh

-->