KYOWA VIETNAM
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Kyowa Vietnam
Địa điểm:
KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Quy mô dự án:
Diện tích 3.104 m2
Gói thầu thi công:
Xây dựng và M&E
Tổng giá trị gói thầu:
Thời gian thi công:
Tháng 11/2010 đến tháng 06/2011
Quốc gia:
Nhật Bản
Hình ảnh

-->