SUMITEC VIETNAM
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Sumitec Vietnam
Địa điểm:
KCN VISP II, Bến Cát, Bình Dương
Quy mô dự án:
Diện tích 3.347 m2
Gói thầu thi công:
Xây dựng và M&E
Tổng giá trị gói thầu:
Thời gian thi công:
Tháng 05/2010 đến tháng 12/2010
Quốc gia:
Nhật Bản
Hình ảnh

-->