POONGIN VINA
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Poongin Vina
Địa điểm:
TT Uyên Hưng, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Quy mô dự án:
Diện tích 21.875 m2
Gói thầu thi công:
Xây Dựng và M&E
Tổng giá trị gói thầu:
2.172.000 USD
Thời gian thi công:
Tháng 07/2006 đến tháng 08/2007
Quốc gia:
Hình ảnh

-->