OSCO VIETNAM
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Osco Vietnam
Địa điểm:
Xã Phú An, Bến Cát, Bình Dương
Quy mô dự án:
Gói thầu thi công:
Tổng giá trị gói thầu:
Thời gian thi công:
Tháng 11/2004 đến tháng 12/2005
Quốc gia:
Đài Loan
Hình ảnh

-->