INTERWOOD VIETNAM
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Interwood Vietnam
Địa điểm:
p.Uyên Hưng, Tx.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Quy mô dự án:
Gói thầu thi công:
Tổng giá trị gói thầu:
3.350.000 USD
Thời gian thi công:
Tháng 08/2004 đến tháng 04/2005
Quốc gia:
Hình ảnh

-->