KHO NGOẠI QUAN NAM TÂN UYÊN - GĐ3 (KHO 1 LÔ V)
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty CP Giao Nhận Vận Tải U&I
Địa điểm:
Khu CN Nam Tân Uyên, Tx.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Quy mô dự án:
gồm 2 kho với tổng diện tích hơn 60.000 m2
Gói thầu thi công:
Xây dựng và M&E
Tổng giá trị gói thầu:
2.690.000 USD
Thời gian thi công:
Tháng 03/2014 đến tháng 09/2015
Quốc gia:
VN
Hình ảnh

-->