BỆNH VIỆN PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM MẪU NHI
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH BV Phụ Nữ Trẻ Em Mẫu Nhi
Địa điểm:
Phường Định Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Quy mô dự án:
Diện tích 11,623 m2; Chiều cao 52m
Gói thầu thi công:
Xây dựng và M&E
Tổng giá trị gói thầu:
4.084.000 USD
Thời gian thi công:
Dự kiến từ tháng 06/2014 đến tháng 10/2015
Quốc gia:
Việt Nam
Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Qui mô gói thầu:

Tổng mặt bằng xây dựng là 11,623 m2 với:

   - Khối nhà chính: 3,914 m2
   - Khối nội trú cao cấp (7 tầng): 3,684 m2
   - Khối nội trú thường (10 tầng): 7,995 m2
   - Khối khám và điều trị (5 tầng): 9,190 m2   
   - Khối hội trường (2 tầng): 2,278 m2

-->