KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN CANON - BẮC NINH
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Quản Lý BĐS Sông Hồng (REDAMCO)
Địa điểm:
KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Quy mô dự án:
Gói thầu thi công:
Xây dựng và M&E
Tổng giá trị gói thầu:
3.414.146 USD
Thời gian thi công:
Tháng 04/2012 đến tháng 12/2012
Quốc gia:
Singapore
Hình ảnh

-->