KHU TRƯNG BÀY CĂN HỘ MẪU THƯƠNG TÍN TÂN THẮNG
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty CP Đầu Tư BĐS Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng
Địa điểm:
Quận Tân Phú, TP. HCM
Quy mô dự án:
Diện tích: 2.380 m2
Gói thầu thi công:
Xây dựng và M&E
Tổng giá trị gói thầu:
2.322.000 USD
Thời gian thi công:
Tháng 11/2010 đến tháng 05/2011
Quốc gia:
Malaysia
Hình ảnh

-->