KHO NGOẠI QUAN ITL KEPPEL
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Indo-Trans Keppel Logistic Vietnam
Địa điểm:
45 ĐL Tự do, KCN VN-Singapore,Thuận An, tỉnh Bình Dương
Quy mô dự án:
Gồm nhà kho, nhà văn phòng và các hạng mục khác
Gói thầu thi công:
Xây dựng và M&E
Tổng giá trị gói thầu:
1.428.571 USD
Thời gian thi công:
Tháng 05/2014 đến tháng 10/2014
Quốc gia:
Singapore
Hình ảnh

-->