KHO NGOẠI QUAN BÌNH AN
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty CP TM-DV Du Lịch Bình Dương
Địa điểm:
Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Quy mô dự án:
Diện tích 47.430 m2
Gói thầu thi công:
Xây dựng
Tổng giá trị gói thầu:
2.786.286 USD
Thời gian thi công:
Tháng 02/2014 đến tháng 10/2014
Quốc gia:
Việt Nam
Hình ảnh

-->