TECHNO EXCEL VIETNAM
Thông tin
Chủ đầu tư:
Công ty Cổ Phần NAKANO
Địa điểm:
5 đường 19, KCN Việt Nam-Singapore (VSIP II-A), tỉnh Bình Dương
Quy mô dự án:
Diện tích 16.000 m2
Gói thầu thi công:
Xây dựng và M&E
Tổng giá trị gói thầu:
1.131.000 USD
Thời gian thi công:
Tháng 03/2012 đến tháng 12/2012
Quốc gia:
Nhật Bản
Hình ảnh

-->