VĂN HÓA U&I

Giá Tri Cốt Lõi

13/05/2015 04:05:11   |  VĂN HÓA U&I
U&I là doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận nhưng không đặt mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá. U&I tin rằng lợi nhuận là điều đương nhiên phải đến nếu lợi ích của khách hàng, lợi ích của người lao động được tôn trọng và luật pháp địa phương được tuân thủ.

Bài viết cũ hơn
-->