Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Dự Án
Tin Tức
Dự Án Đang Thi Công


Dự Án Đã Hoàn Thành


Ban hành Nghị định về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (gọi tắt là NĐ 63) vừa được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014.

( 07/07/2014 )
Luật Đấu thầu 2013 có hiệu lực sẽ tạo bước tiến mới trong công tác đấu thầu

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Luật Đấu thầu năm 2013) ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Đánh giá về sự kiện này, nhiều chuyên gia kinh tế, nhà quản lý cũng như nhà đầu tư, nhà thầu cho rằng, Luật Đấu thầu năm 2013 có hiệu lực sẽ tạo bước tiến mới trong công tác đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

( 07/07/2014 )
Thẩm tra thiết kế theo Thông tư 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng Thẩm tra thiết kế theo Thông tư 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng Thẩm tra thiết kế theo Thông tư 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Ngày 15/8/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2013/TT-BXD về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Thông tư 13/2013/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 30/9/2013.

( 17/06/2014 )
Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày 06/02/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định 15/2013/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, đã có hiệu lực từ ngày 15/4/2013.

( 17/06/2014 )
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐẤU THẦU ĐIỆN TỬ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Ngày 29/12/2011, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm đấu thầu qua mạng giai đoạn 2009-2011 và đề xuất thực hiện đấu thầu qua mạng giai đoạn tiếp theo.

( 17/06/2014 )
Tất cả tin tức
CALL US NOW
0908600068
Designed & Powered by NEWTAB CO., LTD.